ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความรังเกียจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความรังเกียจ, -ความรังเกียจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรังเกียจ(n) dislike, See also: hate, hatred, detestability, loathing, Syn. ความเกลียด, ความเกลียดชัง, Ant. ความชอบ, Example: หากเราแสดงความรังเกียจต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ จะทำให้กำลังใจของผู้ป่วยลดลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มไม้เต็มมือโดยสนิทใจ, ไม่มีความรังเกียจ, ไม่ขยะแขยง, เช่น จับสิ่งสกปรกได้เต็มไม้เต็มมือ.
ทุเรศ ๑ว. ลักษณะที่ขัดหูขัดตา น่ารังเกียจ หรือน่าสมเพช เป็นต้น, (ปาก) คำที่เปล่งออกมาแสดงการไม่ยอมรับหรือแสดงความรังเกียจ.
รังเกียจเดียดฉันท์ก. ลำเอียงด้วยความรังเกียจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fastidiumความรังเกียจอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My behaviour at the time was unpardonable. I can hardly think of it without abhorrence.ความประพฤติผมเวลานั้นไม่ควรให้อภัยเลย มันยากที่จะคิดถึงมันโดยปราศจากความรังเกียจ Episode #1.6 (1995)
I have been witness to a world consumed by hatred and bent on self-destruction.ฉันได้เห็นโลกใบนี้ ถูกความรังเกียจชิงชังกัดกินจนเละเทะ จนไม่สามารถเยียวยาได้อีกแล้ว Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- You ruin his chances yet treat him with sarcasm.-คุณทำลายโอกาสของเขา แล้วยังปฎิบัติต่อเขา ด้วยความรังเกียจ Pride & Prejudice (2005)
He despised the human race.ด้วยความรังเกียจเผ่าพันมนุษย์. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Thinly veiled contempt.แฝงด้วยความรังเกียจนิดหน่อย The Wheaton Recurrence (2010)
I guess the question before you is whether your scorn for me outweighs your need to see Mr. Brickwell dealt with.ฉันว่าคำถามที่อยู่ตรงหน้าคือ ความรังเกียจที่เธอมีต่อฉัน มันมากกว่าความต้องการ ที่จะเห็นคุณบริคเวล ถูกจัดการรึเปล่า Uprising (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bah(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
detestation(n) ความเกลียดอย่างมาก, See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก, Syn. hate, hatred, loathing, Ant. attraction
disdain(n) การดูถูกเหยียดหยาม, See also: ความรังเกียจ, Syn. contempt, despise, scorn, Ant. honor, respect
disdainful(adj) ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม, See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ, Syn. snobbish, scornful, Ant. respectful
distaste(n) ความรังเกียจ, Syn. aversion
faugh(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจ ดูถูกหรือรำคาญ
loathing(n) ความรังเกียจ, See also: ความเกลียดชัง, ความชิงชัง, Syn. abhorrence, hatred, Ant. admiration, love, adoration
phew(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือประหลาดใจ
phooey(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจ ไม่เชื่อถือหรือดูถูก
phooey(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจ
pish(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือความอึดอัดใจ
repugnance(n) ความรังเกียจมาก, See also: ความเกลียดชัง, ความขยะแขยง, Syn. abhorrence, disgust, hatred
repugnancy(n) ความรังเกียจมาก, See also: ความเกลียดชัง, ความขยะแขยง, Syn. abhorrence, disgust, hatred
yack(sl) คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ
shit(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจ ความผิดหวัง และอื่นๆ
ugh(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือความไม่พอใจ
yah(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace, shame
keck(เคค) vi. คลื่นเหียน,แสดงความรังเกียจ
loathing(โล'ธิง) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ.
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy, aversion
ugh(อูค,อู) interj. คำอุทานแสดงความรังเกียจไม่พอใจหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top