ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

you shouldn&*#039*t talk about people behind their backs.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -you shouldn&a [...] their backs.-, *you shouldn&a [...] their backs.*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You shouldn stop fucking tell about that...นายควรหยุดเล่าเรื่องบ้าๆนั่น... The Grey (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
you shouldnIt is the place where there is no person in question, and you shouldn't say abuse.
you shouldn"Mom please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."
you shouldnSee, you shouldn't work so hard.
you shouldnThere are a good many reasons why you shouldn't do it.
you shouldnThere is no reason why you shouldn't do such a thing.
you shouldnThey say you shouldn't take rumors seriously but that's easier said than done.
you shouldnYou shouldn't answer your mother back like that when she scolds you.
you shouldnYou shouldn't ask personal questions.
you shouldnYou shouldn't be impatient with children.
you shouldnYou shouldn't be picky about other people's work, you know?
you shouldnYou shouldn't be so picky about food.
you shouldnYou shouldn't blame him for being late.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top