ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

what&*#039*s its name?

W AH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -what&*#039*s its name?-, *what&*#039*s its name?*
English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
what(pron) อะไร
what(adj) อะไร, See also: อันไหน; สิ่งไหน, Syn. that, which
what(adj) อะไรก็ตาม, Syn. whatever
what(conj) มากเท่าที่, Syn. as much as, so far as
what(int) คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น
what(adv) คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ
what(adv) อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย), Syn. how
whatnot(n) คนหรือสิ่งที่เหมือนกัน
whatnot(n) หิ้งหรือชั้นแสดงโชว์สินค้าโดยเฉพาะเครื่องประดับ
whatever(pron) อะไรก็ตาม, Syn. whatsoever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
what(วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
what you see is what youwhat you see is what you get ได้อย่างที่เห็นใช้ตัวย่อว่า WYSIWIG (อ่านว่า วิซิวิก) เป็นสมรรถนะอย่างหนึ่งของโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ ซึ่งมีการนำภาพและข้อความ (text) มาผสมกัน หมายความว่า ถ้ามองเห็นบนจอภาพอย่างไร สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อก่อนนี้ โปรแกรมไม่สามารถสั่งให้แสดงผลบนจอภาพได้ เช่น ถ้าสั่งให้พิมพ์ตัวเข้ม ตัวเอน ฯ จะไม่สามารถมองเห็นได้บนจอภาพ แต่จะเห็นเมื่อสั่งพิมพ์ลงกระดาษแล้ว เท่านั้น ปัจจุบัน โปรแกรมใหม่ ๆ จะมีลักษณะ " ได้อย่างที่เห็น " หมดแล้ว
what'd(วอท) abbr. what did
what'll(วอท) =what shall,what will
what's(วอทซฺ) abbr. what is,what has,what does
what've(วอท') abbr. what have
whate'er(วอทแอ') adj. =whatever
whatever(วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม,adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม,ทุกชนิด,อะไร,ทั้งหมด
whatnot(วอท'นอท) n. หิ้ง,หิ้งตั้งแสดง,สิ่งที่อาจแยกเป็นหมวดหมู่ได้
whatsoe'er(วอทโซแอร์') pron.,adj =whatsoever

English-Thai: Nontri Dictionary
what(adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร
what(pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด
whatever(pro, adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น
whatsoever(pro, adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น
somewhat(adv) บางส่วน,ค่อนข้างจะ,บ้าง
somewhat(n) บางตอน,บางที,บางส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
what you see is what you get (WYSIWYG)ได้อย่างที่เห็น (วิซิวิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
what-you-see-is-what-you-getเห็นอะไรได้อย่างนั้น, Example: WYSIWIG อ่านว่า วิสสิวิก วิธีการแสดงผลทางจอภาพให้เหมือนกับงานที่จะพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
What did you major in(n, vt) What did you major in
what is you name(n) คุณชื่ออะไร
what's new(slang) เป็นไงบ้าง?
What’s shakin'(slang) เป็นยังไงบ้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what ? !อะไรน่ะ? Aqua (2005)
What the...อะไร... Crank (2006)
What is it?มันคืออะไร? Brothers in Arms (2008)
What is this?นี่อะไร? Art Imitates Life (2008)
What is it?นี่อะไร Chuck in Real Life (2008)
What about Dan?แล้วแดนล่ะ The Lost Boy (2009)
What happened?เกิดอะไรขึ้น? You're Undead to Me (2009)
What is that?คืออะไร The Psychic Vortex (2010)
What is?อะไร? One (2010)
What is this?(GRUNTING) Hop (2011)
What is it?อะไรหรือคะ? Deadline (2011)
What can I do?จะให้ฉันทำไง? Real Steel (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whatAbout what time?
whatAbove all, be careful about what you eat and drink.
whatA camel is to the desert what a ship is to the sea.
whatAccepting what you say, I'm still against the project.
whatAccording to what I heard, he went over to America to study biology.
whatAccording to What I heard, they have broken up.
whatA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
whatActually, that's what I thought.
whatAdmitting what he say, I still cannot agree with him.
whatAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
whatAdmitting what you say, I cannot agree with you.
whatAdmitting what you say, I don't like the way you say it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า(int) Damn you!, See also: what the hell!, what the heck!, Example: ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai Definition: คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย
โธ่(int) Alas!, See also: What a pity!, Example: โธ่! เธอจะไปถืออะไรกับคนพรรค์นั้น, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจ เป็นต้น
ปัทโธ่(int) Alas!, See also: What a pity!, Syn. โธ่, ปัดโธ่, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจเป็นต้น
ปัดโธ่(int) Alas!, See also: What a pity!, Syn. โธ่, ปัทโธ่, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจเป็นต้น
ฤๅ(ques) what, Syn. อะไร
อะไร(pron) whatever, Example: ปัจจุบันนี้ในกระทรวงศึกษาธิการ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น, Thai Definition: คำใช้แทนนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง
อะไร(adv) whatever, Example: ไม่ว่าหล่อนจะขยับตัวทำอะไรก็จะตกเป็นข่าวทั้งสิ้น, Thai Definition: ไร, ไหน
อะไร(ques) what, Example: การเล่นอินเตอร์เน็ตให้ประโยชน์อะไรกับผู้เล่นบ้าง, Thai Definition: คำใช้แทนนาม แสดงคำถาม
ใดๆ(det) any, See also: whatever, anyone, anything, Example: ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น, Thai Definition: ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความไม่เจาะจง
ประการใด(n) what, See also: whatever, whatsoever, how, however, Syn. ทำนอง, แบบ, อย่างไร, Example: ปัญหานี้จะแก้ไขประการใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
เอาอย่างไร[ao yāngrai] (x) EN: what do you want ? ; what's the answer ?
อะไร[arai] (x) EN: what ?  FR: quoi ? ; que ... ?
อะไร[arai] (x) EN: whatever ; anything ; something  FR: quelque chose ; rien
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[arai ja koēt kø ja koēt] (x) EN: what will be, will be  FR: advienne que pourra
อะไรก็ตาม[arai køtām] (pr) EN: anything ; whatever  FR: quoi que ce soit
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อะไรเอ่ย[arai oēi] (xp) EN: what is it ?
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
บ้าง[bāng] (x) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little  FR: certain ; quelque ; un peu de

CMU English Pronouncing Dictionary
WHAT W AH1 T
WHAT HH W AH1 T
WHATS W AH0 T S
WHATS HH W AH0 T S
WHATE W EY1 T
WHAT'D HH W AH1 T IH0 D
WHAT'D W AH1 T IH0 D
WHAT'S W AH1 T S
WHAT'S HH W AH1 T S
WHAT'RE W AH1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
what (j) wɒt (w o t)
what's (v) wɒts (w o t s)
what'll (v) wˈɒtl (w o1 t l)
whatnot (n) wˈɒtnɒt (w o1 t n o t)
what-for (n) wˈɒt-fˈɔːr (w o1 t - f oo1 r)
whate'er (j) wˈɒtˈɛəʳr (w o1 t e@1 r)
whatever (j) wˈɒtˈɛvər (w o1 t e1 v @ r)
whatsoe'er (j) wˌɒtsouˈɛəʳr (w o2 t s ou e@1 r)
whatsoever (j) wˌɒtsouˈɛvər (w o2 t s ou e1 v @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
什么[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what; what?; who?; something; anything, #94 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] what; how; why; which; carry, #2,057 [Add to Longdo]
怎么办[zěn me bàn, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄅㄢˋ, / ] what's to be done, #2,359 [Add to Longdo]
什么样[shén me yàng, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] what kind?; what sort?, #2,879 [Add to Longdo]
[shén, ㄕㄣˊ, / ] what, #3,194 [Add to Longdo]
不论[bù lùn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] whatever; no matter what (who, how etc); regardless of; not to discuss, #3,743 [Add to Longdo]
干什么[gàn shén me, ㄍㄢˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what are you doing?; what's he up to?, #4,536 [Add to Longdo]
所得[suǒ dé, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ, ] what one acquires; one's gains, #4,759 [Add to Longdo]
什么是[shén me shì, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ, / ] what is ...?, #4,867 [Add to Longdo]
几时[jǐ shí, ㄐㄧˇ ㄕˊ, / ] what time?; when?, #10,288 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[なに, nani] TH: อะไร  EN: what
何事[なにごと, nanigoto] TH: เรื่องอะไร  EN: what

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerdemwhat is more [Add to Longdo]
und was geschieht, wennwhat if [Add to Longdo]
worauswhat from [Add to Longdo]
worüberwhat about [Add to Longdo]
wovorwhat of [Add to Longdo]
wozuwhat for [Add to Longdo]
Auf welcher Seite, bitte?What page, please? [Add to Longdo]
Das ist ein Bild für die Götter!What a sight! [Add to Longdo]
Das, woran ich dachte ...What I had in mind ... [Add to Longdo]
Es geht uns primär darum, dass ...What concerns us primarily is that ... [Add to Longdo]
In welcher Branche bist du?What line are you in? [Add to Longdo]
Nun ist guter Rat teuer.What am I going to do now? [Add to Longdo]
Sie wünschen? Was darf es sein?What can I do for you? [Add to Longdo]
So ein Quatsch!What a lot (load) of rubbish! [Add to Longdo]
So eine Pleite!What a frost! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
WYSIWYG[ウィジウィグ, uijiuigu] (n) what you see is what you get; WYSIWYG [Add to Longdo]
あっけらかんと[akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
えっ[etsu] (int) (See はあ) Huh?; What's up? [Add to Longdo]
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
論理リンク制御副層[ろんりリンクせいぎょふくそう, ronri rinku seigyofukusou] WHAT IS THIS? [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top