ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

we measured the electricity used during air cooling in the same way as heating, and compared the old model air conditioner to the energy conservation (2001) model.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -we measured t [...] (2001) model.-, *we measured t [...] (2001) model.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
we measured the electricity used during air cooling in the same way as heating, and compared the old model air conditioner to the energy conservation (2001) model.We measured the electricity used during air cooling in the same way as heating, and compared the old model air conditioner to the energy conservation (2001) model.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

We ( W IY1) measured ( M EH1 ZH ER0 D) the ( DH AH0) electricity ( AH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0) used ( Y UW1 Z D) during ( D UH1 R IH0 NG) air ( EH1 R) cooling ( K UW1 L IH0 NG) in ( AH0 N) the ( DH AH0) same ( S EY1 M) way ( W EY1) as ( AE1 Z) heating ( HH IY1 T IH0 NG), and ( AE1 N D) compared ( K AH0 M P EH1 R D) the ( DH AH0) old ( OW1 L D) model ( M AA1 D AH0 L) air conditioner ( EH1 R K AH0 N D IH1 SH AH0 N ER0) to ( T UW1) the ( DH AH0) energy ( EH1 N ER0 JH IY0) conservation ( K AA2 N S ER0 V EY1 SH AH0 N) (2001) model ( M AA1 D AH0 L).

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
measured
 • ซึ่งควบคุมได้: มั่นคง, ระมัดระวัง [Lex2]
 • ซึ่งได้จากการวัด[Lex2]
 • (เมส'เชฺอด) adj. ได้จากการวัด,ซึ่งหาค่าแล้ว,ไตร่ตรองและรอบคอบ,สม่ำเสมอ,แน่นอน,เป็นจังหวะ. ###SW. measuredly adv. measuredness n. ###S. well-considered [Hope]
 • /M EH1 ZH ER0 D/ [CMU]
 • (v) /m'ɛʒəd/ [OALD]
  [measure]
 • ขนาด: ปริมาณ, จำนวน, น้ำหนัก [Lex2]
 • การวัด: การตวงวัด, ระบบการวัด [Lex2]
 • มาตรการ: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน [Lex2]
 • หน่วยวัด[Lex2]
 • เครื่องวัด: เครื่องมือ [Lex2]
 • กฎหมาย: พระราชบัญญัติ, ร่างพระราชบัญญัติ [Lex2]
 • จังหวะ (ของคำประพันธ์)[Lex2]
 • วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ): หาค่า, กะประมาณ [Lex2]
 • (เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ) ###S. extent [Hope]
 • (n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ [Nontri]
 • (vt) วัด,เก็ง,ประมาณ,หาค่า,กะ,ปรับ [Nontri]
 • /M EH1 ZH ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɛʒər/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
electricity
 • กระแสไฟฟ้า: ไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า [Lex2]
 • อารมณ์ตื่นเต้น: อารมณ์ตึงเครียด [Lex2]
 • (อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด [Hope]
 • (n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า [Nontri]
 • /AH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɪlˌɛktr'ɪsɪtiː/ [OALD]
used
 • ซึ่งถูกใช้[Lex2]
 • ที่คุ้นเคยเพราะใช้อยู่เป็นประจำ[Lex2]
 • ที่เคยใช้มาก่อน: ซึ่งเคยมีเจ้าของแล้ว [Lex2]
 • /Y UW1 Z D/ [CMU]
 • (v) /juːst/ [OALD]
 • (v) /j'uːzd/ [OALD]
  [use]
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (v) /j'uːz/ [OALD]
during
 • ในระหว่าง[Lex2]
 • (เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง [Hope]
 • (pre) ระหว่าง,ในระหว่าง [Nontri]
 • /D UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D Y UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D ER1 IH0 NG/ [CMU]
 • (in) /dj'uəʴrɪŋ/ [OALD]
air
 • การเดินทางโดยเครื่องบิน[Lex2]
 • เกี่ยวกับจักรราศี[Lex2]
 • คุณสมบัติเฉพาะ: ลักษณะเฉพาะ [Lex2]
 • เครื่องปรับอากาศ: เครื่องทำความเย็น [Lex2]
 • ท่วงทำนอง: ทำนอง, เพลง [Lex2]
 • ท้องฟ้า: อวกาศ [Lex2]
 • บรรยากาศ: กลิ่นอาย [Lex2]
 • ประกาศ: แสดง [Lex2]
 • ปล่อยให้อากาศเข้า: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ [Lex2]
 • ลม: ลมอ่อน ๆ, ลมเย็น [Lex2]
 • ออกอากาศ: กระจายเสียง [Lex2]
 • ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์: ถ่ายทอด [Lex2]
 • อากาศ: บรรยากาศ [Lex2]
 • (แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj. [Hope]
 • (n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง [Nontri]
 • /EH1 R/ [CMU]
 • (v) /'ɛəʴr/ [OALD]
cooling
 • /K UW1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /k'uːlɪŋ/ [OALD]
  [cool]
 • ความทันสมัย[Lex2]
 • ความสงบเยือกเย็น[Lex2]
 • ใจเย็น[Lex2]
 • ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง)[Lex2]
 • ดีเลิศ (คำสแลง): ดีเยี่ยม [Lex2]
 • ทันสมัย[Lex2]
 • ทำให้เย็นลง[Lex2]
 • ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น)[Lex2]
 • เย็น: หนาวเย็น [Lex2]
 • เย็นชา: ซึ่งไร้ความรู้สึก, ซึ่งไม่เป็นมิตร [Lex2]
 • เย็นลง[Lex2]
 • ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น)[Lex2]
 • เจ๋ง: สุดยอด [Lex2]
 • โอเค: ตกลง [Lex2]
 • (คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์) ###SW. co [Hope]
 • (adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์ [Nontri]
 • (vt) ไม่แยแส,เหินห่าง,เฉยเมย,คลาย [Nontri]
 • /K UW1 L/ [CMU]
 • (v) /k'uːl/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
same
 • เหมือนกัน: ไม่แตกต่างกัน [Lex2]
 • เหมือนเดิม: ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม [Lex2]
 • สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน[Lex2]
 • (เซม) adj. เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,เท่ากัน,อย่างเก่า, -pron. สิ่งที่เป็นประเภทเดียว,สิ่งดังกล่าว -phr. (all the same เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม) ###S. identical,like [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน [Nontri]
 • /S EY1 M/ [CMU]
 • (j) /sɛɪm/ [OALD]
way
 • วิธี: การกระทำ [Lex2]
 • วิธีหรือแนวทาง: แนว, รูปแบบ, ช่องทาง, ลู่ทาง [Lex2]
 • ท่าทาง: อากัปกิริยา [Lex2]
 • วิถีชีวิต[Lex2]
 • เส้นทาง: ทาง, หนทาง, ถนน [Lex2]
 • ทิศทาง[Lex2]
 • ระยะทาง[Lex2]
 • (เว) n. ทาง,ระยะทาง,วิธีการ,รูปแบบ,แผน,นิสัย,ความเคยชิน,สภาพการณ์,ขอบเขต,อาชีพ,จุด,สิทธิการผ่าน,ประสบการณ์,adv. จากที่นี่,มากมาย,ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า) [Hope]
 • (n) ทาง,นิสัย,ท่าทาง,สภาพ,แผน,ประสบการณ์ [Nontri]
 • /W EY1/ [CMU]
 • (n) /w'ɛɪ/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
heating
 • /HH IY1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /h'iːtɪŋ/ [OALD]
  [heat]
 • ความฉุนเฉียว: ความโกรธ, ความตื่นเต้น [Lex2]
 • ความร้อน[Lex2]
 • อุณหภูมิความร้อน[Lex2]
 • รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้ [LongdoEN]
 • (ฮีท) n. ความร้อน,ความรุนแรง,กำหนัด,ฤดูกำหนัด vt. ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น,เร้าอารมณ์,ทำให้ตื่นเต้น [Hope]
 • (n) ความร้อน,ความเผ็ดร้อน,ความเร่าร้อน,ความรุนแรง,อุณหภูมิ [Nontri]
 • (vi) ร้อนขึ้น,อุ่น,ตกมัน,ฉุนเฉียว,เดือด,เร่าร้อน,ตื่นเต้น [Nontri]
 • /HH IY1 T/ [CMU]
 • (v) /h'iːt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
compared
 • /K AH0 M P EH1 R D/ [CMU]
 • (v) /k'əmp'ɛəʴd/ [OALD]
  [compare]
 • เปรียบเทียบ[Lex2]
 • (คัมแพร์ ') {compared,comparing,compares} vt .เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา. vi. เทียบได้กับ,สู้ได้,เทียบได้กับ,การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง. ###SW. comparer n. ดูcompare -Conf. contrast [Hope]
 • (vt) เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา [Nontri]
 • /K AH0 M P EH1 R/ [CMU]
 • (v) /k'əmp'ɛəʴr/ [OALD]
old
 • แก่: ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา [Lex2]
 • เก่าแก่: แต่หนหลัง, โบราณ [Lex2]
 • ที่อยู่ในช่วงก่อน: ที่อยู่ในช่วงแรก, ที่อยู่ในอดีต [Lex2]
 • ที่มีประสบการณ์: ที่ช่ำชอง, ที่ชำนาญ [Lex2]
 • เก่า [LongdoEN]
 • (โอลดฺ) adj. แก่,เก่าแก่,ชรา,อายุมาก,เฒ่า,อดีต,คร่ำ,เดิม,โบราณ ###S. aged [Hope]
 • (adj) เก่า,ชรา,แก่,โบราณ,คร่ำครึ,อาวุโส [Nontri]
 • /OW1 L D/ [CMU]
 • (n) /'ɒuld/ [OALD]
model
 • แบบจำลอง: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง [Lex2]
 • นางแบบ[Lex2]
 • ต้นแบบ: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง [Lex2]
 • แสดงแบบ: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ [Lex2]
 • จำลองแบบ: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง [Lex2]
 • น่าถือเป็นแบบอย่าง: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง [Lex2]
 • เป็นแบบให้ (นักวาดรูป): นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ [Lex2]
 • (โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น. ###SW. modeler n. modeller n. ###S. standard [Hope]
 • (n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง [Nontri]
 • (vt) ทำตามแบบ,สร้างแบบ [Nontri]
 • /M AA1 D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /m'ɒdl/ [OALD]
air conditioner
 • เครื่องปรับอากาศ: เครื่องทำความเย็น [Lex2]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
energy
 • ความกระตือรือร้น: ความมีชีวิตชีวา, ความกระฉับกระเฉง [Lex2]
 • พลังงาน: กำลัง, พลังงาน, พละกำลัง, เรี่ยวแรง [Lex2]
 • (เอน'เนอจี) n. พลังงาน,พลัง,กำลังงาน,กำลังความสามารถ,พลังวิชา ###S. vim [Hope]
 • (n) กำลัง,พลังงาน,พลัง,กำลังวังชา [Nontri]
 • /EH1 N ER0 JH IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɛnəʤiː/ [OALD]
conservation
 • การป้องกันความสูญเสีย: การสงวนไว้, การรักษาไว้ [Lex2]
 • การอนุรักษ์ธรรมชาติ[Lex2]
 • (คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [Hope]
 • (n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา [Nontri]
 • /K AA2 N S ER0 V EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /kˌɒnsəv'ɛɪʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top