ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

to record something, they used knotted cords made of the wool of the llama or alpaca.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -to record som [...] ma or alpaca.-, *to record som [...] ma or alpaca.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
to record something, they used knotted cords made of the wool of the llama or alpaca.To record something, they used knotted cords made of the wool of the llama or alpaca.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

To ( T UW1) record ( R AH0 K AO1 R D) something ( S AH1 M TH IH0 NG), they ( DH EY1) used ( Y UW1 Z D) knotted ( N AA1 T AH0 D) cords ( K AO1 R D Z) made of ( M EY1 D AH1 V) the ( DH AH0) wool ( W UH1 L) of ( AH1 V) the ( DH AH0) llama ( L AA1 M AH0) or ( AO1 R) alpaca ( AE0 L P AE1 K AH0).

 


  

 
To
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
record
 • บันทึก: ข้อความที่บันทึกไว้, รายงาน, บันทึกความทรงจำ [Lex2]
 • เครื่องเล่นจานเสียง: แผ่นเสียง [Lex2]
 • สถิติในการแข่งกีฬา: ข้อมูล [Lex2]
 • ประวัติ[Lex2]
 • ประวัติอาชญากรรม[Lex2]
 • เอกสาร[Lex2]
 • เขียนบันทึก: บันทึก, ลงบันทึก, จดบันทึก [Lex2]
 • บันทึกเทป[Lex2]
 • แสดง (ปริมาณหรือจำนวน)[Lex2]
 • (เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า) [Hope]
 • (n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม [Nontri]
 • (vt) ลงบันทึก,ทำบันทึก,จดบันทึก [Nontri]
 • /R AH0 K AO1 R D/ [CMU]
 • /R EH1 K ER0 D/ [CMU]
 • (n) /r'ɛkɔːd/ [OALD]
 • (v) /r'ɪk'ɔːd/ [OALD]
something
 • บางสิ่ง: บางจำนวน [Lex2]
 • อย่างเล็กน้อย[Lex2]
 • (ซัม'ธิง) pron.,n.,adv. บางสิ่ง,บางอย่าง,จำนวนเพิ่มเติม,ในบางกรณี,ค่อนข้างจะ [Hope]
 • (pro) บางสิ่ง,บางอย่าง [Nontri]
 • /S AH1 M TH IH0 NG/ [CMU]
 • (a) /s'ʌmthɪŋ/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
used
 • ซึ่งถูกใช้[Lex2]
 • ที่คุ้นเคยเพราะใช้อยู่เป็นประจำ[Lex2]
 • ที่เคยใช้มาก่อน: ซึ่งเคยมีเจ้าของแล้ว [Lex2]
 • /Y UW1 Z D/ [CMU]
 • (v) /juːst/ [OALD]
 • (v) /j'uːzd/ [OALD]
  [use]
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (v) /j'uːz/ [OALD]
knotted
 • ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ: กระปุ่มกระป่ำ, ปุ่มป่ำ [Lex2]
 • /N AA1 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /n'ɒtɪd/ [OALD]
  [knot]
 • กระจุก: หย่อม, หมู่, กลุ่ม [Lex2]
 • เงื่อนงำ: ข้อยุ่งยาก, ปัญหา [Lex2]
 • ทำเรื่องยุ่ง: สร้างปัญหา [Lex2]
 • นอต: ความเร็วในการเดินเรือ6080ฟุต ต่อชั่วโมง [Lex2]
 • ปม: เงื่อน, ปม, ชนัก, เปลาะ [Lex2]
 • ผูกเงื่อน: ผูก, ผูกโบ, ขมวด [Lex2]
 • (นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหา,เงื่อนงำ,ความผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตาไม้,หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง,ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt.,vi. ผูกปม,ผูกเงื่อน,ทำให้เกี่ยวดองกัน,ทำให้เป็นทองแผ่น,เดียวกัน ###S. tie,bond,tangle [Hope]
 • (n) ปม,เงื่อน,ปัญหา,มวยผม,จุก,ตาไม้ [Nontri]
 • (vt) ผูกเงื่อน,ขมวดปม,ผูกโบ,ทำจุก,มวยผม [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (v) /n'ɒt/ [OALD]
cords
 • /K AO1 R D Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːdz/ [OALD]
  [cord]
 • เชือก: ด้าย, สายเคเบิ้ล [Lex2]
 • ผูกด้วยเชือก[Lex2]
 • สายไฟ[Lex2]
 • (คอร์ด) n. เชือก,ด้าย,สายเคเบิล,ริ้วบนผิวหน้าผ้า,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 128ลูกบาศก์ฟุตหรือขนาดยาว8ฟุต กว้าง4ฟุตและสูง4ฟุต vt. ผูกด้วยเชือก,มัดด้วยเชือก ###S. bind,tie [Hope]
 • (n) ด้าย,แถบหรือริ้วบนผ้า,เชือก,สายเคเบิล [Nontri]
 • (vt) ผูกเชือก,มัดด้วยเชือก [Nontri]
 • /K AO1 R D/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːd/ [OALD]
made of
  [make of]
 • ทำจาก: สร้างจาก, สร้างด้วย [Lex2]
 • ทำให้เป็น: สร้าง [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
wool
 • ขนแกะ[Lex2]
 • (วูล) n. ขนปุย,ขนแกะ,ขนนิ่มและละเอียดของสัตว์,สิ่งอำพราง,ขนมนุษย์ (โดยเฉพาะที่สั้น แข็งและหยิก) . -Phr. (all wool and a yard wide แท้จริง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใจจริง ยุติธรรม) ###SW. woollike ajd. [Hope]
 • (n) ขนสัตว์,ขนแกะ [Nontri]
 • /W UH1 L/ [CMU]
 • (n) /w'ul/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
llama
 • ลามะ: สัตว์เคี้ยวเอื้องขนปุยจำพวกหนึ่ง [Lex2]
 • /L AA1 M AH0/ [CMU]
 • (n) /l'aːmə/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
alpaca
 • (แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama) [Hope]
 • /AE0 L P AE1 K AH0/ [CMU]
 • (n) /'ælp'ækə/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top