ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

there was a violent clash of opinions between the two leaders.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -there was a v [...] two leaders.-, *there was a v [...] two leaders.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
there was a violent clash of opinions between the two leaders.There was a violent clash of opinions between the two leaders.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

There ( DH EH1 R) was ( W AA1 Z) a ( AH0) violent ( V AY1 AH0 L AH0 N T) clash ( K L AE1 SH) of ( AH1 V) opinions ( AH0 P IH1 N Y AH0 N Z) between ( B AH0 T W IY1 N) the ( DH AH0) two ( T UW1) leaders ( L IY1 D ER0 Z).

 


  

 
There
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʴr/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
violent
 • รุนแรง: ี่ร้ายแรง, สาหัส [Lex2]
 • ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง[Lex2]
 • ที่มีอารมณ์ดุเดือด[Lex2]
 • (ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ. ###SW. violently adv. [Hope]
 • (adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด [Nontri]
 • /V AY1 AH0 L AH0 N T/ [CMU]
 • /V AY1 L AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /v'aɪələnt/ [OALD]
clash
 • ขัดแย้ง[Lex2]
 • ตัดกัน (สี)[Lex2]
 • (แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม [Hope]
 • (n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง [Nontri]
 • (vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน [Nontri]
 • /K L AE1 SH/ [CMU]
 • (v) /kl'æʃ/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
opinions
 • /AH0 P IH1 N Y AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /'əp'ɪnɪəʴnz/ [OALD]
  [opinion]
 • ความเห็น: ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ [Lex2]
 • ข้อวินิจฉัย: คำวินิจฉัย [Lex2]
 • (โอพิน'เยิน) n. ข้อคิดเห็น,ความคิดเห็น,ทัศนะ ###S. notion [Hope]
 • (n) ความคิดเห็น,ทัศนะ,ข้อเสนอ [Nontri]
 • /AH0 P IH1 N Y AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'əp'ɪnɪəʴn/ [OALD]
between
 • อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง: อยู่ในระหว่าง [Lex2]
 • สิ่งที่รวมกัน[Lex2]
 • เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง[Lex2]
 • ในระหว่างนั้น: ระหว่าง [Lex2]
 • (บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน ###SW. betweenness n. ###S. amidst,mid,betwixt -Conf. between each [Hope]
 • (adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง [Nontri]
 • (pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง [Nontri]
 • /B AH0 T W IY1 N/ [CMU]
 • /B IY0 T W IY1 N/ [CMU]
 • (a) /b'ɪtw'iːn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
leaders
 • /L IY1 D ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /l'iːdəz/ [OALD]
  [leader]
 • ผู้นำ[Lex2]
 • (ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ. [Hope]
 • (n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ [Nontri]
 • /L IY1 D ER0/ [CMU]
 • (n) /l'iːdər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top