ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sam got a raw [...] me permanent.-, *sam got a raw [...] me permanent.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Sam ( S AE1 M) got ( G AA1 T) a ( AH0) raw ( R AA1) deal ( D IY1 L) when ( W EH1 N) he ( HH IY1) was ( W AA1 Z) laid off ( L EY1 D AO1 F) just ( JH AH1 S T) before ( B AH0 F AO1 R) his ( HH IH1 Z) job ( JH AA1 B) would ( W UH1 D) have ( HH AE1 V) become ( B IH0 K AH1 M) permanent ( P ER1 M AH0 N AH0 N T).

 


  

 
Sam
 • แซม <คำอ่าน>ย่อมาจาก sequential access method แปลว่า วิธีเข้าถึงโดยลำดับ เป็นวิธีเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้วิธีหนึ่ง หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้โดยเรียงไปตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานาน [Hope]
 • /S AE1 M/ [CMU]
 • (n) /s'æm/ [OALD]
got
 • กริยาช่องที่ 2 ของ get[Lex2]
 • (กอท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ get abbr. glutamic oxaloacetic transaminase [Hope]
 • (vi) pt และ pp ของ get [Nontri]
 • /G AA1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɒt/ [OALD]
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
raw
 • ดิบ: สด, ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธี [Lex2]
 • เจ็บแสบ (แผล): ยังแสบ, ยังสด, อักเสบ [Lex2]
 • หนาวเหน็บ[Lex2]
 • ไม่มีประสบการณ์: ยังไม่ได้รับการฝึกฝน, อ่อนหัด [Lex2]
 • หยาบ: โหด, ต่ำช้า, ทารุณ [Lex2]
 • สภาพเปลือยเปล่า: สภาพธรรมชาติ [Lex2]
 • (รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก, ###SW. rawly adv. [Hope]
 • (adj) หยาบ,ดิบ,ใหม่,ยังไม่สุก [Nontri]
 • /R AA1/ [CMU]
 • (n) /r'ɔː/ [OALD]
deal
 • การแจกจ่าย: การจัดสรร, การแบ่งปัน [Lex2]
 • การแจกไพ่: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่ [Lex2]
 • การซื้อขาย: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก [Lex2]
 • จัดการ: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน [Lex2]
 • แจกไพ่[Lex2]
 • ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ: ไพ่ในมือ [Lex2]
 • ติดต่อธุรกิจ: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ [Lex2]
 • ปฏิบัติตัว: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ [Lex2]
 • ปริมาณมาก: จำนวนมาก [Lex2]
 • แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน)[Lex2]
 • (ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย [Hope]
 • (n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่ [Nontri]
 • (vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ [Nontri]
 • /D IY1 L/ [CMU]
 • (n) /d'iːl/ [OALD]
 • (v) /d'iːl/ [OALD]
when
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • /HH W IH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
laid off
  [lay off]
 • พัก: หยุดพัก [Lex2]
 • หยุด (การกระทำ เช่น การทำให้ผู้อื่นรำคาญ)(คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เลิกจ้างงาน: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก [Lex2]
 • แผ่ขยาย (ความเสี่ยง): กระจาย (ความเสี่ยง) [Lex2]
 • ทอดสมอ (การแล่นเรือ)[Lex2]
 • เหวี่ยงออก (เสื้อผ้า): ถอดออก [Lex2]
 • ทำเครื่องหมาย: กะ, วัด [Lex2]
 • เปลี่ยน (เพื่อเพาะปลูกอย่างอื่น)[Lex2]
 • หยุดทำให้(คนอื่น)รำคาญ[Lex2]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH AH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
before
 • ก่อน[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้เมื่อ[Lex2]
 • เร็วกว่า[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้[Lex2]
 • อยู่หน้า: หน้า, ตรงหน้า [Lex2]
 • อยู่ข้างหน้า: อยู่หน้า [Lex2]
 • (บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ ###S. ahead [Hope]
 • (adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า [Nontri]
 • (con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต [Nontri]
 • (pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า [Nontri]
 • /B AH0 F AO1 R/ [CMU]
 • /B IY2 F AO1 R/ [CMU]
 • (a) /b'ɪf'ɔːr/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
job
 • การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง)[Lex2]
 • ความรับผิดชอบ: หน้าที่ [Lex2]
 • งาน: อาชีพ, การทำมาหากิน [Lex2]
 • งาน: ชิ้นงาน [Lex2]
 • มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย[Lex2]
 • (จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง [Hope]
 • (n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่ [Nontri]
 • (vt) ขายส่ง,ให้เช่า,เหมาให้ทำ,มอบงาน [Nontri]
 • /JH AA1 B/ [CMU]
 • /JH OW1 B/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɒub/ [OALD]
 • (v) /ʤ'ɒb/ [OALD]
would
 • กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will[Lex2]
 • คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ[Lex2]
 • (วูด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind? [Hope]
 • /W UH1 D/ [CMU]
 • (v) /wud/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
become
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ดูสวยงาม: งดงาม [Lex2]
 • เหมาะสม: เหมาะสมกับ, เข้ากับ [Lex2]
 • (บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู ###S. happen,befit [Hope]
 • (vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ [Nontri]
 • /B IH0 K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ʌm/ [OALD]
permanent
 • ถาวร: คงทน, ยั่งยืน [Lex2]
 • (เพอ'มะเนินทฺ) adj. ถาวร,ยืนยง,คงทน,ยาวนาน, (สี) ไม่ตก. ###SW. permanentness n. ###S. lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary [Hope]
 • (adj) คงทน,ถาวร,ยืนยง [Nontri]
 • /P ER1 M AH0 N AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /p'ɜːʴmənənt/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
SAM, Sam, same, seam, Sm, Spam, scam, slam, spam, swam, San, Siam, dam, sham, SA, AM, Am, am, Sim, sum, Saw, Say, saw, say, CAM, Cam, Ham, Nam, Pam, RAM, Ram, SAC, SAT, Sal, Sat, Tam, cam, ham, jam, lam, mam, ram, sac, sad, sag, sap, sat, tam, yam, Sax, sax * * * * * * * * * * * * * * * * *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top