ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

please exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -please exerci [...] t-test sales.-, *please exerci [...] t-test sales.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
please exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.Please exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Please ( P L IY1 Z) exercise ( EH1 K S ER0 S AY2 Z) every ( EH1 V ER0 IY0) caution against ( K AA1 SH AH0 N AH0 G EH1 N S T) cowboy ( K AW1 B OY2) salesmen ( S EY1 L Z M EH0 N) of ( AH1 V) water ( W AO1 T ER0) purifiers ( P Y UH1 R AH0 F AY2 ER0 Z) and ( AE1 N D) fraudulent ( F R AO1 JH AH0 L AH0 N T)-test ( T EH1 S T) sales ( S EY1 L Z).

 


  

 
Please
 • ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง): กรุณา, โปรด [Lex2]
 • ทำให้พอใจ: ทำให้ถูกใจ [Lex2]
 • ให้ความพอใจ: ให้ความเพลิดเพลิน [Lex2]
 • ชอบ: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ [Lex2]
 • (พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ. ###SW. pleasable adj. pleaseness n. pleaser n. [Hope]
 • (vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ [Nontri]
 • /P L IY1 Z/ [CMU]
 • (v) /pl'iːz/ [OALD]
exercise
 • การใช้: การดำเนินการ [Lex2]
 • การออกกำลังกาย: การบริหารร่างกาย, การออกกำลัง [Lex2]
 • ดำเนินการ: ปฏิบัติ, ใช้ [Lex2]
 • ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ): ทำให้กังวล [Lex2]
 • บริหารกาย: ออกกำลังกาย, บริหารร่างกาย, ออกกำลัง [Lex2]
 • แบบฝึกหัด[Lex2]
 • (เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง. ###SW. exercisable adj. exerciser n. [Hope]
 • (n) แบบฝึกหัด,การบ้าน,การออกกำลังกาย,การฝึกหัด,การฝึกฝน [Nontri]
 • (vi,vt) ใช้,ฝึกหัด,ฝึกฝน,ฝึก,ปฏิบัติ,ออกกำลังกาย [Nontri]
 • /EH1 K S ER0 S AY2 Z/ [CMU]
 • (v) /'ɛksəsaɪz/ [OALD]
every
 • แต่ละ: ทุกๆ [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • (เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) ###S. each,all possible [Hope]
 • (adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V ER0 IY0/ [CMU]
 • /EH1 V R IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛvriː/ [OALD]
caution against
 • ตักเตือน: เตือน [Lex2]
cowboy
 • โคบาล: คนที่ขี่ม้าดูแลและเลี้ยงวัว [Lex2]
 • คนที่ไม่มีคุณสมบัติในการทำธุรกิจ[Lex2]
 • (คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ [Hope]
 • (n) คนเลี้ยงวัว,โคบาล [Nontri]
 • /K AW1 B OY2/ [CMU]
 • (n) /k'aubɔɪ/ [OALD]
salesmen
 • /S EY1 L Z M EH0 N/ [CMU]
 • (n) /s'ɛɪlzmən/ [OALD]
  [salesman]
 • พนักงานขาย: คนขายของ, พนักงานขายชาย [Lex2]
 • (n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน [Nontri]
 • /S EY1 L Z M AH0 N/ [CMU]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
water
 • น้ำ: น้ำเปล่า, น้ำจืด [Lex2]
 • แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล[Lex2]
 • ธาตุน้ำ[Lex2]
 • พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ[Lex2]
 • น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา[Lex2]
 • น้ำคร่ำ[Lex2]
 • ความส่องสว่างของเพชรพลอย[Lex2]
 • ทำให้เปียก[Lex2]
 • ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม): รดน้ำ [Lex2]
 • เกี่ยวกับน้ำ[Lex2]
 • (วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ ###SW. waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer [Hope]
 • (n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว [Nontri]
 • (vi) [Nontri]
 • (vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก [Nontri]
 • /W AO1 T ER0/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːtər/ [OALD]
purifiers
 • /P Y UH1 R AH0 F AY2 ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /pj'uəʴrɪfaɪəz/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
fraudulent
 • ซึ่งฉ้อโกง: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น [Lex2]
 • (ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล. ###SW. fraudulence,fraudulency n. ###S. sham [Hope]
 • (adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น [Nontri]
 • /F R AO1 JH AH0 L AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /fr'ɔːdjulənt/ [OALD]
test
 • การทดสอบ: การตรวจสอบ [Lex2]
 • วิธีที่ใช้ในการทดสอบ[Lex2]
 • เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล [Lex2]
 • แบบทดสอบ: ข้อสอบ, คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ทดสอบ [Lex2]
 • การทดสอบ, การสอบ [LongdoEN]
 • (เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ. ###SW. testability n. testable adj. testingly adv. [Hope]
 • (n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์ [Nontri]
 • (vt) ทดลอง,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบ [Nontri]
 • /T EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /t'ɛst/ [OALD]
sales
 • ยอดการขาย: รายได้จากการขาย [Lex2]
 • (เซลซ) adj. เกี่ยวกับการขายพหูพจน์ของ saleเกี่ยวกับการขาย ###SW. salesclerk n. salesgirl n. saleslady n. salesman n. salesmanager n. salesperson n. [Hope]
 • /S EY1 L Z/ [CMU]
 • (n) /s'ɛɪlz/ [OALD]
  [sale]
 • การขาย: การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์ [Lex2]
 • โอกาสในการขายสินค้า: ตลาด [Lex2]
 • การประมูล[Lex2]
 • จำนวนที่ขายได้: ปริมาณที่ขายได้ [Lex2]
 • (เซล) n. การขาย,การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ,จำนวนที่ขายได้,ตลาด,การขายลดราคา. ###S. exchange,transfer [Hope]
 • (n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง [Nontri]
 • /S EY1 L/ [CMU]
 • (n) /s'ɛɪl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top