ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patterns of f [...] 's main prey.-, *patterns of f [...] 's main prey.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.Patterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Patterns ( P AE1 T ER0 N Z) of ( AH1 V) freeze ( F R IY1 Z)-up ( AH1 P) and ( AE1 N D) breakup ( B R EY1 K AH2 P) influence ( IH1 N F L UW0 AH0 N S) the ( DH AH0) distribution ( D IH2 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N) and ( AE1 N D) number ( N AH1 M B ER0) of ( AH1 V) seals ( S IY1 L Z), the ( DH AH0) polar ( P OW1 L ER0) bear's ( B EH1 R Z) main ( M EY1 N) prey ( P R EY1).

 


  

 
Patterns
  [pattern]
 • แบบ (สำหรับตัดเสื้อผ้า): แบบสำหรับก่อสร้าง [Lex2]
 • แบบแผน: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ [Lex2]
 • ลวดลาย: งานศิลป์ [Lex2]
 • ธรรมเนียมปฏิบัติ: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง [Lex2]
 • ลอกแบบ[Lex2]
 • ออกแบบ: วางแบบ, เป็นแบบ, เป็นตัวอย่าง [Lex2]
 • (แพท'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ [Hope]
 • (n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ [Nontri]
 • (vt) เอาแบบอย่าง,ทำตามแบบ,วาดแบบ,เลียนแบบ [Nontri]
 • /P AE1 T ER0 N/ [CMU]
 • (v) /p'ætn/ [OALD]
 • /P AE1 T ER0 N Z/ [CMU]
 • (v) /p'ætnz/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
freeze
 • กลายเป็นน้ำแข็ง[Lex2]
 • ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง[Lex2]
 • ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง[Lex2]
 • อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง[Lex2]
 • ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก)[Lex2]
 • แช่แข็ง (อาหาร)[Lex2]
 • (ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา [Hope]
 • (vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น [Nontri]
 • /F R IY1 Z/ [CMU]
 • (v) /fr'iːz/ [OALD]
up
 • ในแนวขึ้น: ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ข้างบน[Lex2]
 • ไปตาม[Lex2]
 • ตั้งตรง[Lex2]
 • ที่เพิ่มขึ้น: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • (อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม [Hope]
 • (adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน [Nontri]
 • (adv) ขึ้นไป,ตรง,อยู่เหนือ,โดยสิ้นเชิง,ให้หมด [Nontri]
 • (pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง [Nontri]
 • /AH1 P/ [CMU]
 • (v) /ʌp/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
breakup
 • /B R EY1 K AH2 P/ [CMU]
 • (n) /br'ɛɪk'ʌp/ [OALD]
influence
 • การจูงใจ: การโน้มน้าว, การชักจูง [Lex2]
 • กำหนด: วางกฎเกณฑ์, วางแนวทาง [Lex2]
 • เจ้าถิ่น: ผู้ทรงอิทธิพล [Lex2]
 • ทำให้หลงเสน่ห์: ยั่วยวน [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: ชักจูง อำนาจบังคับ [Lex2]
 • อำนาจ: อิทธิพล, การบังคับควบคุม [Lex2]
 • (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว. ###SW. influenceable adj. influencer n. ###S. control,power [Hope]
 • (n) อิทธิพล,บารมี,อำนาจ,การโน้มน้าว [Nontri]
 • (vt) ใช้อิทธิพลต่อ,ชักจูง,ชักชวน,บีบบังคับ [Nontri]
 • /IH1 N F L UW0 AH0 N S/ [CMU]
 • (v) /'ɪnfluəʴns/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
distribution
 • การแจกจ่าย: การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร [Lex2]
 • (ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์ [Hope]
 • (n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน [Nontri]
 • /D IH2 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /dˌɪstrɪbj'uːʃən/ [OALD]
number
 • ตัวเลข: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ [Lex2]
 • จำนวน: ปริมาณ [Lex2]
 • ใส่ตัวเลข: ใส่ลำดับเลข [Lex2]
 • นับจำนวน[Lex2]
 • (นัม'เบอะ) n. ตัวเลข,จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน,เป็นทั้งหมด [Hope]
 • (n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว [Nontri]
 • (vt) นับ,หาจำนวน,แบ่ง,คิดเลข [Nontri]
 • /N AH1 M B ER0/ [CMU]
 • (v) /n'ʌmbər/ [OALD]
seals
 • /S IY1 L Z/ [CMU]
 • (v) /s'iːlz/ [OALD]
  [seal]
 • หน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่เชี่ยวชาญทางบก น้ำ และอากาศ: (คำย่อของ Sea, Air, Land) [Lex2]
 • ตราประทับ: ตรา, สัญลักษณ์, พระราชลัญจกร, เครื่องหมาย, เครื่องผนึก [Lex2]
 • สิ่งที่ใช้ยืนยัน: เครื่องยืนยัน, สิ่งที่ใช้รับรอง [Lex2]
 • ประทับตรา: ผนึก, ปิดผนึก [Lex2]
 • ยืนยัน: อนุมัติ, รับรอง [Lex2]
 • แมวน้ำ[Lex2]
 • หนังแมวน้ำ[Lex2]
 • (ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ ###SW. sealable adj. ###S. imprint,pledg [Hope]
 • (n) แมวน้ำ,ตราประจำตำแหน่ง,พระราชลัญจกร,ตราประทับ [Nontri]
 • (vt) ปิดผนึก,ประทับตรา,ปิดทาง,รับรอง,อนุมัติ [Nontri]
 • /S IY1 L/ [CMU]
 • (v) /s'iːl/ [OALD]
polar
 • เกี่ยวกับขั้วโลก[Lex2]
 • ซึ่งมีลักษณะตรงข้าม[Lex2]
 • ซึ่งเป็นเครื่องนำทาง[Lex2]
 • สำคัญยิ่ง: สำคัญ, ซึ่งเป็นศูนย์กลาง, เป็นใจกลาง [Lex2]
 • (โพ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับขั้ว,จุดกลางเกี่ยวกับดาวเหนือ,เกี่ยวกับขั้วโลก [Hope]
 • (adj) แถบขั้วโลก,เกี่ยวกับขั้วโลก [Nontri]
 • /P OW1 L ER0/ [CMU]
 • (j) /p'ɒulər/ [OALD]
bear's
 • /B EH1 R Z/ [CMU]
main
 • แม่น้ำเมนในประเทศเยอรมัน (มีความยาว 523 กิโลเมตร)[Lex2]
 • สำคัญที่สุด: หลัก, ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด [Lex2]
 • ส่วนสำคัญที่สุด[Lex2]
 • สายหลัก (ท่อหรือสายเคเบิลใหญ่)[Lex2]
 • แผ่นดินใหญ่[Lex2]
 • (เมน) adj. ส่วนใหญ่,ชั้นนำ,สำคัญที่สุด,สำคัญ,ที่สุด,ใช้เดี่ยวได้ n. ท่อสำคัญ,ท่อหลัก,กำลัง,ความพยายามที่รุนแรง,มหาสมุทร,ทะเลหลวง,แผ่นดินใหญ่ -Phr. (in the main ส่วนใหญ่) ###S. chief [Hope]
 • (adj) สำคัญ,ส่วนใหญ่,ชั้นนำ [Nontri]
 • (n) ท่อน้ำใหญ่,สายไฟใหญ่,ถนนสายใหญ่,ทะเลหลวง [Nontri]
 • /M EY1 N/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪn/ [OALD]
prey
 • เหยื่อ[Lex2]
 • การฆ่าสัตว์เพื่ออาหาร[Lex2]
 • (เพร) n. เหยื่อ,สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร ,การล่าเหยื่อ,สิ่งที่ปล้นมา. vt. จับกินเป็นอาหาร,มีผลร้ายต่อจิต,ทำให้ผู้อ่านเป็นเหยื่อ. ###SW. preyer n. ###S. catch,kill [Hope]
 • (n) เหยื่อ,การล่าเหยื่อ [Nontri]
 • (vi) กินเหยื่อ,รบกวน,ทำลาย,จับเป็นอาหาร [Nontri]
 • /P R EY1/ [CMU]
 • (v) /pr'ɛɪ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top