ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

march winds and april showers bring forth may flowers.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -march winds a [...] may flowers.-, *march winds a [...] may flowers.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
march winds and april showers bring forth may flowers.March winds and April showers bring forth May flowers.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

March ( M AA1 R CH) winds ( W IH1 N D Z) and ( AE1 N D) April ( EY1 P R AH0 L) showers ( SH AW1 ER0 Z) bring forth ( B R IH1 NG F AO1 R TH) May ( M EY1) flowers ( F L AW1 ER0 Z).

 


  

 
March
 • เดือนมีนาคม[Lex2]
 • มีนาคม[Lex2]
 • เดินแถว: เดินขบวน, เดินสวนสนาม [Lex2]
 • เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ: เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น [Lex2]
 • บังคับให้เดินไป[Lex2]
 • การเดินแถว: การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม [Lex2]
 • ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน[Lex2]
 • การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ: การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ [Lex2]
 • ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว[Lex2]
 • แนวเขตแดน: ชายแดน [Lex2]
 • (มาร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้) เดินแถว,เดินขบวน. n. การเดินแถว,การเดินขบวน,ความก้าวหน้า, [Hope]
 • (n) เดือนมีนาคม [Nontri]
 • (n) การเดินทัพ,การเดินขบวน,การเดินแถว,เพลงมาร์ช [Nontri]
 • (vi) เดิน,เดินขบวน,เดินแถว [Nontri]
 • /M AA1 R CH/ [CMU]
 • (n) /m'aːtʃ/ [OALD]
 • (v) /m'aːtʃ/ [OALD]
winds
 • /W IH1 N D Z/ [CMU]
 • /W AY1 N D Z/ [CMU]
 • (v) /w'ɪndz/ [OALD]
 • (v) /w'aɪndz/ [OALD]
  [wind]
 • ลม: กระแสลม [Lex2]
 • ลมหายใจ[Lex2]
 • เครื่องดนตรีประเภทเป่า[Lex2]
 • การคุยโว: การคุยโม้โอ้อวด [Lex2]
 • ทำให้ไม่สามารถหายใจเอาอากาศเข้าได้พอ[Lex2]
 • ปล่อยให้ม้าพัก (หลังจากออกแรง)[Lex2]
 • ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ)[Lex2]
 • คดเคี้ยว: ลดเลี้ยว [Lex2]
 • พัน: ขด, โค้ง [Lex2]
 • ซึ่งไม่มีลม[Lex2]
 • |der, pl. Winde| ลม [LongdoDE]
 • (วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว [Hope]
 • (n) ทางเลี้ยว,ทางคดเคี้ยว,ทางวกวน,การหมุน,การกว้าน [Nontri]
 • (n) ลม,ลมหายใจ,กลิ่นไอ,ข่าวคราว,กระแสลม [Nontri]
 • (vi) คดเคี้ยว,ไขลาน,เลื้อย,ม้วน,กวดขัน,ชักรอก [Nontri]
 • (vt) หมุน,ม้วน,พัน,คดเคี้ยว,วกเวียน,ขด,เป่าลม [Nontri]
 • /W AY1 N D/ [CMU]
 • /W IH1 N D/ [CMU]
 • (v) /w'ɪnd/ [OALD]
 • (v) /w'aɪnd/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
April
 • เดือนเมษายน[Lex2]
 • เมษายน[Lex2]
 • |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน [LongdoDE]
 • (เอ'พริล) n. เมษายน [Hope]
 • (n) เดือนเมษายน [Nontri]
 • /EY1 P R AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪprəl/ [OALD]
showers
 • /SH AW1 ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /ʃ'auəz/ [OALD]
  [shower]
 • การอาบน้ำฝักบัว[Lex2]
 • สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว: ฝักบัว [Lex2]
 • ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)[Lex2]
 • ฝนตกปรอยๆ: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน) [Lex2]
 • งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก): งานเลี้ยงส่ง [Lex2]
 • อาบน้ำ(ฝักบัว)[Lex2]
 • สาด: ราด, ทำให้เปียก [Lex2]
 • สาด: เปียก [Lex2]
 • ให้อย่างมากมาย[Lex2]
 • ผู้จัดแสดง: ผู้แสดง, ผู้แสดงนิทรรศการ [Lex2]
 • (เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว. ###SW. showery n. [Hope]
 • (n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย [Nontri]
 • (vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน้ำฝักบัว [Nontri]
 • /SH AW1 ER0/ [CMU]
 • (v) /ʃ'auər/ [OALD]
bring forth
 • ให้กำเนิดเด็ก: ผลิต, ทำให้ออกดอกผล (การเก็บเกี่ยว) [Lex2]
May
 • พฤษภาคม[Lex2]
 • อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้): อาจ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)[Lex2]
 • เดือนพฤษภาคม[Lex2]
 • ขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ [LongdoEN]
 • (เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู) [Hope]
 • (n) เดือนพฤษภาคม [Nontri]
 • (va) ขออนุญาต,อาจจะ,สามารถจะ,น่าจะ,บางที [Nontri]
 • /M EY1/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪ/ [OALD]
 • (v) /mɛɪ/ [OALD]
flowers
 • /F L AW1 ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /fl'auəz/ [OALD]
  [flower]
 • ดอกไม้: ดอก, ไม้ดอก [Lex2]
 • ผลิดอก: ออกดอก, เบ่งบาน [Lex2]
 • ระยะที่รุ่งเรืองที่สุด: ช่วงเวลาที่เจริญเติบโตมากที่สุด [Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่เป็นสุดยอด: หัวกะทิ [Lex2]
 • (เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้,บุปผา,บุษบา,พืชดอกไม้,ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ###SW. flowers n.,pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก,เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้ ###S. bloom [Hope]
 • (n) ดอกไม้,ความเปล่งปลั่ง,ความเบ่งบาน,การออกดอก [Nontri]
 • (vi) ออกดอก,มีดอก,เจริญเติบโต [Nontri]
 • /F L AW1 ER0/ [CMU]
 • (v) /fl'auər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top