ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

karen&*#039*s skirt is riding up.

K EH1 R AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -karen&*#03 [...] is riding up.-, *karen&*#03 [...] is riding up.*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Karen(adj) เกี่ยวกับกะเหรี่ยง
Karen(n) ชาวกะเหรี่ยง, See also: คนกะเหรี่ยง
Karen(n) ภาษากะเหรี่ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
karen(คะเรน') กะเหรี่ยง,ภาษากะเหรี่ยง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Karen (Southeast Asian people)ชาวกะเหรี่ยง [TU Subject Heading]
Karen languageภาษากะเหรี่ยง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
karenI haven't seen Karen since we fell out last month.
karenKaren bought a lot of things at the flea market.
karenKaren is angry with me.
karenKaren is not angry with me.
karenKaren's skirt is riding up.
karenKaren went there herself.
karenWhere are you from, Karen?
karenYes, My name is Karen Smith.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวกะเหรี่ยง(n) Karen, Syn. ชาวเขา, คนดอย, คนภูเขา, Example: ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย, Count Unit: คน; เผ่า
กระเหรี่ยง(n) Karen, Syn. ชาวกระเหรี่ยง, ภาษากระเหรี่ยง, Example: ชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย, Thai Definition: ชนกลุ่มน้อยอยู่ตามชายแดนของประเทศไทย
กะเหรี่ยง(n) Karens, Example: กะเหรี่ยงเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ชื่อชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ปกติอาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย
กะเหรี่ยงต้องสู้(n) Karen tribe, Count Unit: เผ่า, Thai Definition: ต้องสู้ เป็นกระเหรี่ยงชนชาติหนึ่งในพม่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเหรี่ยง[Karīeng] (n, prop) EN: Karen ; Yang ; Kariang  FR: Karen [m]
กะเหรี่ยงคะยา[Karīeng Khayā] (n, prop) EN: Kayah Karen
กะเหรี่ยงปะโอ[Karīeng Pa-ō] (n, prop) EN: Pa-o Karen
กะเหรี่ยงโป[Karīeng Pō] (n, prop) EN: Pwo Karen
สะกอ[Karīeng Sako] (n, prop) EN: Skan Karen ; Sgan Karen
กะเหรี่ยงตองสู[Karīeng Tøng Sū] (n, prop) EN: Thaung Thu Karen
โซ่[Sō] (n, prop) EN: Karen  FR: Karen [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KAREN K EH1 R AH0 N
KAREN'S K EH1 R AH0 N Z
KARENINA K EH2 R EH0 N IY1 N AH0
KARENINA K AH0 R EH1 N IH0 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Karen (n) kˈærən (k a1 r @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karenz {f}period of rest; elimination [Add to Longdo]
Karenzzeit {f}; Karenz {f} | Karenzzeiten {pl}waiting period; period of restriction | waiting periods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カランツ;カレンズ[karantsu ; karenzu] (n) currants [Add to Longdo]
カレンシー[karenshi-] (n) currency; (P) [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) [Add to Longdo]
カレンダープログラム[karenda-puroguramu] (n) {comp} calendar program [Add to Longdo]
カレンダクロック[karendakurokku] (n) {comp} calendar clock [Add to Longdo]
カレンツ[karentsu] (n) currants [Add to Longdo]
カレント[karento] (n) current [Add to Longdo]
カレントイングリッシュ[karentoingurisshu] (n) current English [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[karentodeirekutori] (n) {comp} current directory [Add to Longdo]
カレントトピックス[karentotopikkusu] (n) current topics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
カレント[かれんと, karento] current [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top