ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fighting the fading light he continued to count their names.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fighting the [...] their names.-, *fighting the [...] their names.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fighting the fading light he continued to count their names.Fighting the fading light he continued to count their names.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Fighting ( F AY1 T IH0 NG) the ( DH AH0) fading ( F EY1 D IH0 NG) light ( L AY1 T) he ( HH IY1) continued ( K AH0 N T IH1 N Y UW0 D) to ( T UW1) count ( K AW1 N T) their ( DH EH1 R) names ( N EY1 M Z).

 


  

 
Fighting
  [fight]
 • การต่อสู้: สงคราม, ศึก, การแข่งขัน, การประชันขันแข่ง [Lex2]
 • ต่อสู้: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, เข้าปะทะ, โจมตี [Lex2]
 • ต่อสู้: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, ปะทะ, โจมตี [Lex2]
 • (ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ ###S. battle [Hope]
 • (n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน [Nontri]
 • (vi,vt) ต่อสู้,สู้รบ,ทำศึก,ประจัญบาน,ต่อยมวย [Nontri]
 • /F AY1 T/ [CMU]
 • (v) /f'aɪt/ [OALD]
 • /F AY1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /f'aɪtɪŋ/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
fading
 • /F EY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /f'ɛɪdɪŋ/ [OALD]
  [fade]
 • เลือน: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, จ [Lex2]
 • ร่วงโรย: อ่อนแอ, เฉื่อยชา [Lex2]
 • (เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป. ###SW. fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n. ###S. pale [Hope]
 • (vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก [Nontri]
 • /F EY1 D/ [CMU]
 • (v) /f'ɛɪd/ [OALD]
light
 • ความสว่าง[Lex2]
 • จุดไฟ: จุด, ติดไฟ, ก่อไฟ [Lex2]
 • ทำให้สว่าง: ให้ความสว่าง,ให้แสงสว่าง [Lex2]
 • ไฟฉาย[Lex2]
 • ไฟแช็ค: ไม้ขีดไฟ [Lex2]
 • ไฟหน้ารถ: ไฟรถยนต์ [Lex2]
 • สว่าง[Lex2]
 • สว่าง: เต็มไปด้วยแสงสว่าง, สุกใส [Lex2]
 • สัญญาณไฟ (จราจร): ไฟจราจร [Lex2]
 • แสงสว่าง[Lex2]
 • แหล่งกำเนิดแสง[Lex2]
 • ง่าย: ไม่ยากเย็น, ไม่หนักหนา [Lex2]
 • ที่ขึ้นฟู (อาหาร)[Lex2]
 • ที่มีน้ำหนักเบา: ที่มีน้ำหนักน้อย [Lex2]
 • ที่ย่อยง่าย: ที่ไม่หนักท้อง [Lex2]
 • ที่ให้พลังงานต่ำ (อาหาร)[Lex2]
 • บางเบา[Lex2]
 • เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน)[Lex2]
 • ไม่เคร่งเครียด: ผ่อนคลาย [Lex2]
 • อ่อน (สี): ซีด, จาง [Lex2]
 • (adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย [Nontri]
 • (n) แสงสว่าง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกียง,ความสว่าง,ไม้ขีดไฟ,ดวงไฟ,กลางวัน [Nontri]
 • (vi) จุดไฟ,เปิดไฟ,ลุกเป็นไฟ,จุดบุหรี่,มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • (vt) ส่องแสง,จุดไฟ,เปิดไฟ,ฉายไฟ [Nontri]
 • /L AY1 T/ [CMU]
 • (v) /l'aɪt/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
continued
 • ต่อเนื่อง[Lex2]
 • /K AH0 N T IH1 N Y UW0 D/ [CMU]
 • (v) /k'ənt'ɪnjuːd/ [OALD]
  [continue]
 • ดำเนินต่อไป[Lex2]
 • เริ่มอีกครั้ง[Lex2]
 • (คันทิน'นิว) {continued,continuing,continues} vi. ติดต่อ,ต่อเนื่อง vt. ทำให้ต่อเนื่อง,. ###SW. continuable adj. ดูcontinue continuedly adv. ดูcontinue continuedness n. ดูcontinue continuer n. ดูcontinue continuingly adv. ดูcontinue [Hope]
 • (vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ [Nontri]
 • (vt) ทำเรื่อยไป,ทำต่อไป,ทำให้ยืดออกไป [Nontri]
 • /K AH0 N T IH1 N Y UW0/ [CMU]
 • (v) /k'ənt'ɪnjuː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
count
 • การนับ: การคำนวณ, การประเมิน [Lex2]
 • การหาผลรวม[Lex2]
 • นับ[Lex2]
 • ผลรวม: จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด [Lex2]
 • พิจารณา[Lex2]
 • มีความสำคัญ[Lex2]
 • รวมเข้าไปด้วย: พิจารณารวมไปด้วย [Lex2]
 • ตำแหน่งของขุนนางอังกฤษเทียบเท่ากับเอิร์ล: บรรดาศักดิ์ทางยุโรป [Lex2]
 • (เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) - [Hope]
 • (n) การนับ,การคำนวณ,ตำแหน่งท่านเคานต์ [Nontri]
 • (vt) นับ,คำนวณ,คิดว่า,หวังว่า,เข้าใจว่า [Nontri]
 • /K AW1 N T/ [CMU]
 • (v) /k'aunt/ [OALD]
their
 • ของเขาเหล่านั้น[Lex2]
 • (แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey) [Hope]
 • (adj) ของเขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (j) /ð'ɛəʴr/ [OALD]
names
 • /N EY1 M Z/ [CMU]
 • (v) /n'ɛɪmz/ [OALD]
  [name]
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) /n'ɛɪm/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top