ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a rush-hour t [...] by two hours.-, *a rush-hour t [...] by two hours.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.A rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

A ( AH0) rush ( R AH1 SH)-hour ( AW1 ER0) traffic jam ( T R AE1 F IH0 K JH AE1 M) delayed ( D AH0 L EY1 D) my ( M AY1) arrival ( ER0 AY1 V AH0 L) by ( B AY1) two ( T UW1) hours ( AW1 ER0 Z).

 


  

 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
rush
 • วิ่ง: พรวดพราด [Lex2]
 • รีบเร่ง: เร่ง, ผลักไส [Lex2]
 • พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง[Lex2]
 • จู่โจม: โจมตี [Lex2]
 • การเร่งรีบ: ความเร่งรีบ [Lex2]
 • การวิ่งกรูกันไป[Lex2]
 • ชั่วโมงเร่งรีบ[Lex2]
 • การจู่โจมกะทันหัน[Lex2]
 • การเคลื่อนที่ผ่านรวดเร็ว[Lex2]
 • ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแรงกล้า[Lex2]
 • ภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อ[Lex2]
 • เร่งด่วน: เร่งรีบ [Lex2]
 • พืชจำพวกกกชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • (รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ ###SW. rushingly adv. [Hope]
 • (n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก [Nontri]
 • (vi,vt) โจมตี,เร่ง,ผลักไส,พรวดพราด,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,ถลัน [Nontri]
 • /R AH1 SH/ [CMU]
 • (v) /r'ʌʃ/ [OALD]
hour
 • ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง: ช่วงเวลาสั้นๆ [Lex2]
 • ชั่วโมง: เวลา [Lex2]
 • (เอา'เออะ) n. ชั่วโมง,60นาที,เวลาหนึ่งเวลาใด,ปัจจุบัน,เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง [Hope]
 • (n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (n) /'auər/ [OALD]
traffic jam
 • การจราจรติดขัด[Lex2]
delayed
 • /D AH0 L EY1 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'ɛɪd/ [OALD]
  [delay]
 • ความชักช้า: ความยืดยาด, การหน่วงเหนี่ยว, การเถลไถล, การเสียเวลา [Lex2]
 • ทำให้ล่าช้า: ทำให้ช้า, ทำให้หยุดยั้ง, ทำให้เสียเวลา, เลื่อน [Lex2]
 • ล่าช้า: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา [Lex2]
 • (ดิเล') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ) เลื่อน,ผลัด,ทำให้ถ่วงเวลา,ถ่วงเวลา,เสียเวลา ###S. defer [Hope]
 • (n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา [Nontri]
 • (vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน [Nontri]
 • /D AH0 L EY1/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'ɛɪ/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
arrival
 • การมาถึง[Lex2]
 • ผู้ที่มาใหม่: ผู้ที่มาถึง [Lex2]
 • (อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง ###S. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting) [Hope]
 • (n) การมาถึง,ผู้มาถึง [Nontri]
 • /ER0 AY1 V AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'ər'aɪvəl/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
hours
 • /AW1 ER0 Z/ [CMU]
 • /AW1 R Z/ [CMU]
 • (n) /'auəz/ [OALD]
  [hour]
 • ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง: ช่วงเวลาสั้นๆ [Lex2]
 • ชั่วโมง: เวลา [Lex2]
 • (เอา'เออะ) n. ชั่วโมง,60นาที,เวลาหนึ่งเวลาใด,ปัจจุบัน,เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง [Hope]
 • (n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (n) /'auər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top