ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

(rev. martin luther) king led protests and demonstrations all over the country during the next few years.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(rev. martin [...] xt few years.-, *(rev. martin [...] xt few years.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
(rev. martin luther) king led protests and demonstrations all over the country during the next few years.(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(Rev ( R EH1 V). Martin ( M AA1 R T AH0 N) Luther ( L UW1 TH ER0)) King ( K IH1 NG) led ( L EH1 D) protests ( P R OW1 T EH2 S T S) and ( AE1 N D) demonstrations ( D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N Z) all over ( AO1 L OW1 V ER0) the ( DH AH0) country ( K AH1 N T R IY0) during ( D UH1 R IH0 NG) the ( DH AH0) next ( N EH1 K S T) few ( F Y UW1) years ( Y IH1 R Z).

 


  

 
Rev
 • ทำให้เครื่องยนต์เดินเร็วขึ้น: เร่งเครื่อง [Lex2]
 • หมุนเร็วขึ้น (เครื่องยนต์)[Lex2]
 • การหมุนรอบของเครื่องยนต์[Lex2]
 • /R EH1 V/ [CMU]
 • (n) /r'ɛv/ [OALD]
 • (v) /r'ɛv/ [OALD]
Martin
 • นกนางแอ่น[Lex2]
 • (มาร์'ทิน) n. นกนางแอ่นชนิดหนึ่ง [Hope]
 • /M AA1 R T AH0 N/ [CMU]
 • (n) /m'aːtɪn/ [OALD]
Luther
 • /L UW1 TH ER0/ [CMU]
 • (n) /l'uthər/ [OALD]
King
 • กษัตริย์: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา [Lex2]
 • ผู้บริหารสูงสุด: ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด [Lex2]
 • หมากรุกตัวพระราชา[Lex2]
 • (คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์. ###SW. kinghood ดูking ###S. ruler,sovereign, [Hope]
 • (n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา [Nontri]
 • /K IH1 NG/ [CMU]
 • (n) /k'ɪŋ/ [OALD]
led
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lead[Lex2]
 • (เลด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lead <คำย่อ>แอลอีดี <คำอ่าน>ย่อมาจาก light emitting diode (แปลว่า ไดโอดเปล่งแสง) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ให้แสงสว่างได้เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่าน เช่น หลอดไฟฟ้า หรือ นาฬิกาที่แสดงตัวเลขบอกเวลาเป็นไฟฟ้า [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ lead [Nontri]
 • /L EH1 D/ [CMU]
 • (v) /l'ɛd/ [OALD]
  [lead]
 • ก่อให้เกิด[Lex2]
 • การทิ้งไพ่นำ: การทิ้งไพ่ใบแรก [Lex2]
 • ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา: ร่องรอย [Lex2]
 • ควบคุม: สั่งการ, อำนวยการ [Lex2]
 • เชือก (จูงสุนัข): เชือกนำทาง [Lex2]
 • ดำเนิน (ชีวิต): ใช้ชีวิต [Lex2]
 • ตัวเอก: นางเอก, พระเอก [Lex2]
 • ตำแหน่งนำ[Lex2]
 • นำ: นำหน้า, ขึ้นหน้า, อยู่หน้า [Lex2]
 • นำทางไป: นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่ [Lex2]
 • แบบอย่าง: ความเป็นผู้นำ [Lex2]
 • เป็นผู้นำ: เป็นหัวหน้า, นำ, เป็นคนสำคัญ, เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำ: ครอบงำ [Lex2]
 • ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง[Lex2]
 • สายนำไฟฟ้า: สายไฟ [Lex2]
 • สำคัญที่สุด: เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ [Lex2]
 • หัวข้อข่าว: หัวเรื่อง [Lex2]
 • ลูกปืน: ลูกตะกั่ว [Lex2]
 • สารตะกั่ว: ตะกั่ว, ธาตุตะกั่ว [Lex2]
 • ไส้ดินสอดำ[Lex2]
 • (ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide [Hope]
 • (adj) ทำด้วยตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว [Nontri]
 • (n) ตะกั่ว,ลูกปืน,ตัวอย่าง,การนำ,การเล็งปืน,การโจมตี [Nontri]
 • (vt) นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต,ชักจูง [Nontri]
 • /L IY1 D/ [CMU]
 • (n) /l'ɛd/ [OALD]
 • (v) /l'iːd/ [OALD]
protests
 • /P R OW1 T EH2 S T S/ [CMU]
 • /P R OW1 T EH2 S S/ [CMU]
 • /P R OW1 T EH2 S/ [CMU]
 • /P R AH0 T EH1 S T S/ [CMU]
 • /P R AH0 T EH1 S S/ [CMU]
 • /P R AH0 T EH1 S/ [CMU]
 • (n) /pr'ɒutɛsts/ [OALD]
 • (v) /pr'ət'ɛsts/ [OALD]
  [protest]
 • ยืนยัน: ประกาศยืนยัน [Lex2]
 • คัดค้าน: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง [Lex2]
 • การคัดค้าน: การประท้วง [Lex2]
 • คำคัดค้าน[Lex2]
 • (โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง. ###SW. protester n. protestingly adv. ###S. objection [Hope]
 • (n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน [Nontri]
 • (vt) ประท้วง,คัดค้าน,ต่อต้าน,ขัดขวาง [Nontri]
 • /P R OW1 T EH2 S T/ [CMU]
 • /P R AH0 T EH1 S T/ [CMU]
 • (n) /pr'ɒutɛst/ [OALD]
 • (v) /pr'ət'ɛst/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
demonstrations
 • /D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /dˌɛmənstr'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [demonstration]
 • การประท้วง: การเดินขบวน [Lex2]
 • การพิสูจน์: การทดลอง [Lex2]
 • การสาธิต: การแสดงให้เห็น [Lex2]
 • การอธิบาย: การให้เหตุผล [Lex2]
 • (n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน [Nontri]
 • /D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /dˌɛmənstr'ɛɪʃən/ [OALD]
all over
 • เสร็จสิ้น: ยุติ, จบ [Lex2]
 • ทุกแห่งหน: ทุกที่ [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
country
 • เกี่ยวกับชีวิตชนบท: บ้านนอก, ลูกทุ่ง [Lex2]
 • ประชาชนในประเทศ[Lex2]
 • ประเทศ[Lex2]
 • พื้นที่ทำการเกษตร[Lex2]
 • ภูมิลำเนา: ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • (คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท [Nontri]
 • (n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน [Nontri]
 • /K AH1 N T R IY0/ [CMU]
 • (n) /k'ʌntriː/ [OALD]
during
 • ในระหว่าง[Lex2]
 • (เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง [Hope]
 • (pre) ระหว่าง,ในระหว่าง [Nontri]
 • /D UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D Y UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D ER1 IH0 NG/ [CMU]
 • (in) /dj'uəʴrɪŋ/ [OALD]
next
 • ต่อไป: ที่จะตามมา [Lex2]
 • (เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ) ###S. neighbouring [Hope]
 • (adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ [Nontri]
 • (adv) ครั้งต่อไป,จากนั้น,ครั้นแล้ว [Nontri]
 • /N EH1 K S T/ [CMU]
 • /N EH1 K S/ [CMU]
 • (n) /nɛkst/ [OALD]
few
 • น้อย: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย [Lex2]
 • จำนวนไม่มาก: จำนวนน้อย [Lex2]
 • จำนวนน้อย: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย [Lex2]
 • (ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย. ###SW. fewness n. [Hope]
 • (adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม [Nontri]
 • (n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,จำนวนเล็กน้อย [Nontri]
 • /F Y UW1/ [CMU]
 • (j) /fjuː/ [OALD]
years
 • นาน: นานมาก [Lex2]
 • อายุ: ช่วงระยะเวลา [Lex2]
 • เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต[Lex2]
 • ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต[Lex2]
 • /Y IH1 R Z/ [CMU]
 • /Y ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /j'ɜːʴz/ [OALD]
  [year]
 • เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน[Lex2]
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม[Lex2]
 • ระยะเวลาหนึ่งปี: รอบปี [Lex2]
 • ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ[Lex2]
 • อายุ: ขวบ, ปี [Lex2]
 • (เยียร์) n. ปี,อายุ,ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี) [Hope]
 • (n) ปี,อายุ,เวลา,ขวบ,ปีการศึกษา [Nontri]
 • /Y IH1 R/ [CMU]
 • (n) /j'ɜːʴr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top